Het thema van de DZK-campagne 2015: Te Mooi Om Waar Te Zijn!

Dé jaarlijkse Dag Zonder Krediet gaat ook in 2015 door op de laatste zaterdag van november met als thema ‘te mooi om waar te zijn!’. Dit is de affiche die we hiervoor hebben gemaakt:

afiche_klein_2Hiermee willen we de aandacht vestigen op alles wat zogezegd ‘gratis’ is, maar wat vaak in werkelijkheid niet het geval is. Denk maar aan kredietkaarten, koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, 0% leningen, …

Het thema vertaalt de boodschap ‘niets is gratis’, in tegenstelling tot wat men vaak laat uitschijnen in reclame en marketingcampagnes en kadert binnen de ruimere boodschap tot verantwoord en bewust consumeren.

Wat we binnen dit thema hebben voorzien, is het volgende:

  • een affiche (zie hierboven)
  • een kort filmpje om het brede publiek over dit thema te sensibiliseren
  • een gadget die aansluit bij de affiche: een potlood met een gom en vermelding van de website www.dagzonderkrediet.be
  • een “Thunderclap” waarbij iedereen wordt uitgenodigd om op 27 november via sociale media (Facebook of Twitter) dezelfde boodschap van de Dag Zonder Krediet met zijn/haar vrienden en volgers te delen. Klik op deze link om deel te nemen: http://thndr.me/FJZvIv !!
  • een brochure voor het onderwijs om jongeren te informeren en te sensibiliseren over het belang van bewust consumeren: hierbij wordt vertrokken uit herkenbare praktijkvoorbeelden (bv. een ‘gratis’ tablet bij de aankoop van een krantenabonnement, een gsm voor € 1, …) van waaruit de link gemaakt wordt met concrete tips & tricks waarop jongeren dienen te letten
  • enkele straatacties te Brussel, Wallonië en Vlaanderen
  • beleidsaanbevelingen om de overheid aan te zetten tegen bepaalde praktijken in te gaan en/of deze te verbieden

Meer details volgen later nog op deze website en op onze Facebook en Twitter.