Het Platform Dag Zonder Krediet: de aanbevelingen voor 2018

Het platform Dag Zonder Krediet ‘viert’ dit jaar alweer voor de vijftiende keer de Dag Zonder Krediet die plaatsvindt de laatste vrijdag van de maand november, wat samenvalt met de zgn. Black Friday. Tijdens deze periode maakt het platform ook haar aanbevelingen bekend. Dit jaar gaan ze over de problematiek van zgn. hergroeperingskredieten (bij personen die al geconfronteerd worden met betalingsproblemen) en over de kosten van ‘gewone’ bankdiensten die voor de meest kwetsbare consument problematisch kunnen zijn.

Lees hierna de Aanbevelingen 2018 van het Platform Dag Zonder Krediet.