Het Platform Dag Zonder Krediet: de aanbevelingen voor 2018

Het platform Dag Zonder Krediet ‘viert’ dit jaar alweer voor de vijftiende keer de Dag Zonder Krediet die plaatsvindt de laatste vrijdag van de maand november, wat samenvalt met de zgn. Black Friday. Tijdens deze periode maakt het platform ook haar aanbevelingen bekend. Dit jaar gaan ze over de problematiek van zgn. hergroeperingskredieten (bij personen die al geconfronteerd worden met betalingsproblemen) en over de kosten van ‘gewone’ bankdiensten die voor de meest kwetsbare consument problematisch kunnen zijn.

Lees hierna de Aanbevelingen 2018 van het Platform Dag Zonder Krediet.

Het platform Dag Zonder Krediet: de aanbevelingen voor 2017

Het platform Dag Zonder Krediet ‘viert’ dit jaar alweer voor de veertiende keer de Dag Zonder Krediet. Deze dag maakt ze ook haar aanbevelingen bekend. Dit jaar gaat het om een inhoudelijke overname van de aanbevelingen van vorig jaar. Zo pleiten we o.a. nog steeds er voor dat de Economische Inspectie meer controles moet uitvoeren op misleidende “0%-JKP” aanbiedingen van krediet. Ook het aansporen van consumenten om van een bestaande kredietopening gebruik te maken, of om het kredietplafond te verhogen, zou verboden moeten worden.

Lees hierna meer over de Aanbevelingen 2017 van het platform Dag Zonder Krediet

Lees de Aanbevelingen 2016 van het platform Dag Zonder Krediet

Naar aanleiding van de 13e editie van de Dag Zonder Krediet, die dit jaar doorgaat op zaterdag 26 november 2016, waarschuwt het platform Dag Zonder Krediet opnieuw tegen de gevaren van gemakkelijk krediet.

In deze aanbevelingen pleiten we o.a. er voor dat de Economische Inspectie meer controles moet uitvoeren op misleidende “0%-JKP” aanbiedingen van krediet. Ook het aansporen van consumenten om van een bestaande kredietopening gebruik te maken, of om het kredietplafond te verhogen, zou verboden moeten worden. De aanbevelingen 2016 van het Platform “Dag Zonder Krediet” behandelen ook nog andere onderwerpen die de (zwakkere) consument beter willen beschermen, onder meer de aanbeveling om misbruiken bij het toekennen van een schuldsaldoverzekering beter aan te pakken.

Deze aanbevelingen behandelen ook volgende materies: het verbeteren van de verplichte opleiding voor kredietbemiddelaars, het aanpassen van de regeling inzake de “nulstellingstermijn” bij kredietopeningen, het voorzien van meer slagkrachtige ombudsdiensten, de evaluatie van de gestandaardiseerde vragenlijst om iemands solvabiliteit te controleren, de optimalisatie van de kredietcentrale eerder dan deze uit te breiden, enz.

Lees hierna meer over de Aanbevelingen 2016 van het platform Dag Zonder Krediet

26/11/2016: Dag Zonder Krediet

Dit jaar zal er één centrale actie doorgaan in Brussel in de Nieuwstraat (nabij de Inno) op zaterdag 26 november tussen 11h30 en 15h. Flyers en andere gadgets zullen worden uitgedeeld aan voorbijgangers waaronder de folder “Te mooi om waar te zijn“. De bedoeling is mensen te sensibiliseren voor misleidende reclames en aanbiedingen en hen te waarschuwen voor de gevaren van ‘gemakkelijk krediet’.

Bekijk en download de brochure “Te mooi om waar te zijn!”

Het thema van de Dag Zonder Krediet is “Te mooi om waar te zijn!”. Hiermee willen we de aandacht vestigen op alles wat zogezegd ‘gratis’ is, maar wat vaak in werkelijkheid niet het geval is. Denk maar aan kredietkaarten, koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, …

Over dit thema maakte het Vlaams Centrum Schuldenlast en de regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht samen met Wikifn.be  een folder bedoeld voor jongeren en jongvolwassenen. Deze folder wordt nu verspreid in het kader van de zgn. “Week van het Geld” o.m. vrijdag 18 maart op de Groenplaats in Antwerpen.

Deze folder wil wijzen op de mogelijke valkuilen van “gratis” aanbiedingen. Ook wil het inzicht bieden in de mechanismen die vaak schuil gaan achter bepaalde marketingtechnieken. Verder is er dus aandacht voor allerlei aanbiedingen die “Te mooi om waar te zijn!” en in de realiteit niet anders dan vals kunnen zijn.

Je kan deze folder in PDF bekijken en/of downloaden: Folder “Te Mooi Om Waar Te Zijn”

cropped-afiche_klein_2.png

28/11/2015: vandaag Dag Zonder Krediet!

Vandaag is het Dag Zonder Krediet. Dit jaar gingen onze acties en aanbevelingen en ons campagne-filmpje over het thema “Te Mooi Om Waar Te Zijn”. Lees hierover meer op deze website.

Wil je ook tijdens het jaar op de hoogte blijven van onze tips, artikels en acties volg ons dan zeker verder op Facebook en/of Twitter. Wekelijks plaatsen we berichten met interessante en nuttige artikels over geld besparen, je rechten als consument, wat de overheid doet om ons beter te beschermen en wat je zelf kan doen.

Wist je trouwens dat de Dag Zonder Krediet, die mensen ook wil aanzetten bewuster te consumeren, niet toevallig de dag na de zgn. #blackfriday valt,  dit jaar op 27 november…?

Lees de Aanbevelingen 2015 van de Dag Zonder Krediet

Vandaag verstuurden we een persbericht waarin we aandacht vragen voor onze campagne “Te Mooi Om Waar Te Zijn”, de acties die we dit jaar voeren en onze aanbevelingen bedoeld voor politici en overheden.

Deze aanbevelingen willen onder meer volgende praktijken aanklagen, waar al eens “het een en het ander” schuil gaat achter een zogenaamde “gratis” aanbieding:

 • onverwachte kosten bij aankopen via het internet
 • bepaalde telecomaanbiedingen en gratis downloads op smartphones
 • de gezamenlijke aanbiedingen (‘koppelverkopen’) die valse buitenkansjes blijken
 • sommige kredietopeningen met een JKP aan 0%
 • de aankoop van een wagen via een 0% krediet
 • gratis geld bij het afsluiten van financiële producten en bij reclames voor gokken

Al deze vaststellingen resulteerden in onze Aanbevelingen 2015 van het Platform Dag Zonder Krediet. Klik op voorgaande link om meer te weten te komen!

De acties van de DZK 2015 zijn begonnen!

We zijn in de week van de Dag Zonder Krediet, op zaterdag 28 november, aanbeland. Enthousiaste medewerkers van de regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht, CAW’s, OCMW’s, het Netwerk Tegen Armoede en andere organisaties gaan deze week her en der in Vlaanderen de straat op om de campagne  “Te Mooi Om Waar Te Zijn” van de DZK 2015 te ondersteunen en bij een breed publiek bekend te maken. Dit met ludieke straatacties, het uitdelen van campagnemateriaal enz. Lees er meer over in de rubriek Acties van deze website.

12240328_955347951224914_2099289011022920102_o

(actie te Grimbergen in 2015)

Het thema van de DZK-campagne 2015: Te Mooi Om Waar Te Zijn!

Dé jaarlijkse Dag Zonder Krediet gaat ook in 2015 door op de laatste zaterdag van november met als thema ‘te mooi om waar te zijn!’. Dit is de affiche die we hiervoor hebben gemaakt:

afiche_klein_2Hiermee willen we de aandacht vestigen op alles wat zogezegd ‘gratis’ is, maar wat vaak in werkelijkheid niet het geval is. Denk maar aan kredietkaarten, koppelverkoop, getrouwheidskaarten, winstbeloftes, 0% leningen, …

Het thema vertaalt de boodschap ‘niets is gratis’, in tegenstelling tot wat men vaak laat uitschijnen in reclame en marketingcampagnes en kadert binnen de ruimere boodschap tot verantwoord en bewust consumeren.

Wat we binnen dit thema hebben voorzien, is het volgende:

 • een affiche (zie hierboven)
 • een kort filmpje om het brede publiek over dit thema te sensibiliseren
 • een gadget die aansluit bij de affiche: een potlood met een gom en vermelding van de website www.dagzonderkrediet.be
 • een “Thunderclap” waarbij iedereen wordt uitgenodigd om op 27 november via sociale media (Facebook of Twitter) dezelfde boodschap van de Dag Zonder Krediet met zijn/haar vrienden en volgers te delen. Klik op deze link om deel te nemen: http://thndr.me/FJZvIv !!
 • een brochure voor het onderwijs om jongeren te informeren en te sensibiliseren over het belang van bewust consumeren: hierbij wordt vertrokken uit herkenbare praktijkvoorbeelden (bv. een ‘gratis’ tablet bij de aankoop van een krantenabonnement, een gsm voor € 1, …) van waaruit de link gemaakt wordt met concrete tips & tricks waarop jongeren dienen te letten
 • enkele straatacties te Brussel, Wallonië en Vlaanderen
 • beleidsaanbevelingen om de overheid aan te zetten tegen bepaalde praktijken in te gaan en/of deze te verbieden

Meer details volgen later nog op deze website en op onze Facebook en Twitter.