Dag Zonder Krediet Top 100

De Dag Zonder Krediet organiseert elk jaar de laatste week van november (straat)acties om de mensen te wijzen op mogelijke gevaren van (te gemakkelijk) krediet en op hun rechten als consument. De acties op straat gaan soms samen met muziek om de aandacht van voorbijgangers te trekken. Hierbij kiezen we voor muziek die gaat over onderwerpen als ‘geld’, ‘krediet’, ‘schulden’ enz.

Daarom vragen we je om ons liedjes door te geven die te maken hebben met ‘geld’, ‘krediet’, ‘schuld hebben’ enz. Ook vragen we je liedjes door te geven die te maken hebben met het specifieke thema waarrond de Dag Zonder Krediet elk jaar werkt. Dit jaar gaan de acties over het thema ‘te mooi om waar te zijn’ en ‘gratis’ wat al eens niet waar is.

Ga naar het DZK TOP 100 invulformulier voor jou om je keuze en voorkeur bekend te maken. Uiteindelijk zullen we op deze website en op onze Facebook en Twitter bekend maken welke liedjes de DZK TOP 100 gehaald hebben !!

DJ centjes

Dag Zonder Krediet nu ook op Twitter

We hebben al even een Facebookpagina aangemaakt voor de Dag Zonder Krediet. Maar sinds kort is de Dag Zonder Krediet ook actief op Twitter. Volg ons dus op Facebook en/of op Twitter, “like us”, retweet ons … en kom veel meer te weten over de Dag Zonder Krediet! Je kan er ook berichten achterlaten of bv. andere gebruikers wijzen op interessante (pers)artikels, filmpjes, campagnes …. die aansluiten bij het thema van de Dag Zonder Krediet. Klik hierna om naar onze Facebookpagina en/of om naar onze Twitterpagina te gaan.

twitter-logo

Bekijk het campagnefilmpje “Onderteken niet om het even wat !”

Bekijk hieronder het campagnefilmpje dat speciaal voor de Dag Zonder Krediet 2014 is gemaakt. Het gaat over het thema “Onderteken niet om het even wat !” en wil mensen, op ludieke wijze, even doen stilstaan bij de mogelijke gevaren van allerhande contracten te ondertekenen zonder deze eerst goed na te lezen …

Je kan het filmpje hier bekijken of op Youtube.

Dag Zonder Krediet 2015: De week van 28 november

De Dag Zonder Krediet valt elk jaar op de laatste zaterdag van de maand november, vlak voor de ‘koopjesperiode’. Dit jaar is 28 november 2015 de Dag Zonder Krediet.

Deze dag maar ook en vooral tijdens de week in de aanloop naar deze dag worden verschillende acties gepland om zo veel mogelijk mensen  te wijzen op mogelijke gevaren van onverantwoord krediet en schuldoverlast en om iedereen aan te zetten om bewust(er) en slim(mer) te consumeren. Ook worden dan beleidsaanbevelingen bekend gemaakt.

Via deze website kan je binnenkort meer concreet te weten komen wat er wanneer zal doorgaan.

De actie en flashmob in Brussel

Voor de Dag Zonder Krediet 2014 zijn er eind november verschillende acties doorgegaan. In Brussel was dit in de Nieuwstraat op zaterdag 29 november 2014. Er werden o.a. flyers uitgedeeld. Ook was er een flasmob om de aandacht te trekken van de voorbijgangers. Met de hulp van Dansschool R.U.Famous was dit geen probleem! (PS: Op onze Facebookpagina vind je nog meer foto’s van deze dag.)

De aanbevelingen van de Dag Zonder Krediet 2014

Het platform wil mensen sensibiliseren tegen de gevaren van al te gemakkelijk en overantwoord krediet en schuldoverlast maar daarnaast ook de overheid interpelleren in de hoop zo te komen tot een betere (wettelijke) bescherming van de consument en vooral de meer kwetsbare consument. Het hoofdthema in 2014 is: “Ondertekening niet om het even wat!”. De 17 organisaties, gegroepeerd onder het platform « Dag zonder Krediet » vragen dan ook dat de overheid inzake deze materie de nodige maatregelen treft:

  • De reclamewijsheid van consumenten, in het bijzonder van kinderen en jongeren, moet verhoogd worden rekening houdende met alle huidige reclamevormen (reclames via mail of telefoon, gepersonaliseerde reclames op sociale netwerksites en op mobiele applicaties,…). Dit kan onder meer door reclamewijsheid als thema te integreren in het onderwijs, door hieromtrent sensibiliseringscampagnes te voeren en door gerichte voorlichtings- en sensibiliseringscampagnes te voorzien voor ouders.
  • Er moet een algemeen verbod op ongevraagde reclames via mail of telefoon ingevoerd worden: enkel wie voorafgaandelijk nadrukkelijk toestemming verleend heeft, kan dergelijke reclames nog ontvangen.
  • De algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden moeten steeds effectief aan de consument overhandigd worden. Het louter opnemen van clausules in het contract waarin de consument erkent deze ontvangen en aanvaard te hebben, moet bijgevolg verboden worden.
  • Er moet toegezien worden op de leesbaarheid van contracten en van algemene voorwaarden, onder meer door het inschakelen van organisaties die gespecialiseerd zijn in het gebruik van klare taal.
  • Deze controlediensten (o.m. de Economische Inspectie) moeten het naleven van de precontractuele informatieverplichtingen door verkopers proactief controleren, onder meer door het benutten van nieuwe mogelijkheden op het vlak van het inzetten van mystery shoppers. Zij moeten hierbij een bijzondere aandacht besteden aan de oneerlijke, misleidende en agressieve verkoopspraktijken en reclames die verspreid worden via internet, sociale media, SMS, games, apps, huis-aan-huiverkopen…

Klik hierna voor de integrale versie van de Aanbevelingen 2014 van De Dag Zonder Krediet.

Maak de Dag Zonder Krediet 2014 bekend!

Help mee om de Dag Zonder Krediet meer bekend te maken! Dit kan door onze Facebook-pagina te “liken” maar ook door onze ‘banner’ te gebruiken in de handtekening van je e-mail, op je website of in nieuwsbrieven. Gewoon downloaden (en nog even een hyperlink toevoegen naar deze website www.dagzonderkrediet.be of https://www.facebook.com/dagzonderkrediet).

banneer dzk 14

De Dag Zonder Krediet nu ook op Facebook!

Sinds gisteren hebben we een Facebook-pagina voor de Dag Zonder Krediet. Als je onze acties en aanbevelingen goed vindt, surf dan zeker even naar deze pagina en “Vind Ons Leuk” om de Dag Zonder Krediet te steunen en te volgen !! Je kan er natuurlijk ook gewoon (eerst) een kijkje gaan nemen…

fb

Dag Zonder Krediet 2014: de week van 29 november

De Dag Zonder Krediet valt elk jaar op de laatste zaterdag van de maand november, vlak voor de ‘koopjesperiode’. Dit jaar is 29 november 2014 de Dag Zonder Krediet.

Deze dag (maar ook en vooral tijdens de week in de aanloop naar deze dag) worden verschillende acties gepland om zo veel mogelijk mensen  te wijzen op mogelijke gevaren van onverantwoord krediet en schuldoverlast en om iedereen aan te zetten om bewust(er) en slim(mer) te consumeren. Ook zullen we dan beleidsaanbevelingen voor 2014 van het Platform Dag Zonder Krediet bekendmaken.

Via deze website kan je binnenkort meer concreet te weten komen wat er wanneer zal doorgaan.